JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA Partners

Jablunkovská 2014/40a

Český Těšín

73701

tel + 420 552 309 906
email: info@advoco.cz 

Mgr. Beata Ježowiczová, advokát

email: beata.jezowiczova@advoco.cz 

tel.: +420 604 314 890

IČO: 01657364

ID datové schránky:

                advokát: e4tu8rx

                insolvenční správce: 7iiyw7r

 

Mgr. Tomasz Pustówka, advokát

email: tomasz.pustowka@advoco.cz 

tel.: +420 775 123 166

IČO: 03660915

ID datové schránky: 7psu9dr

POUČENÍ PRO KLIENTY - SPOTŘEBITELE

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

V případě, že dojde mezi advokátem a klientem - spotřebitelem ke vzniku sporu ze smlouvy o poskytování právní služby, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České advokátní komoře, se sídlem Praha 1, Národní 16.