Mgr. Beata Ježowiczová

Ve svém oboru se zaměřuje zejména na komplexní právní poradenství obchodním společnostem, insolvenční právo, právní vztahy k nemovitostem a pracovní právo. Klienty zastupuje před soudy
a správními orgány včetně obhajoby a zastupování poškozených v trestním řízení. Působí také jako insolvenční správce.

 

Členství v odborných organizacích/zápis v odborných registrech:

Česká advokátní komora link: zde

Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů link: zde

Předchozí praxe:

Advokátní kancelář JUDr. David Karabec

Advokátní kancelář JUDr. Alicja Klimešová, Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M., JUDr. Zdeněk Klimeš

Advokátní kancelář Mgr. Beata Ježowiczová

VzděláníPrávnická fakulta Univerzity Karlovy
JazykyČESKÝ, POLSKÝ, ANGLICKÝ
Advokát od roku2013

Mgr. Tomasz Pustówka

Ve svém oboru se zaměřuje zejména na komplexní právní poradenství v oblasti obchodních vztahů, obchodních společností, závazkového práva a náhrady škody, a to v rámci českého i polského právního prostředí.  Zastupuje klienty v občanských soudních řízeních, v trestních řízeních i v řízeních před správními orgány. Působí jako evropský hostující advokát v Polsku. Vykonává také činnost zapsaného mediátora podle zákona o mediaci.

 

Členství v odborných organizacích:

Česká advokátní komora link: zde

Česko-Polská Obchodní Komora link: zde 

European Lawyers' Association link: zde

Seznam zapsaných mediátorů vedený Ministerstvem spravedlnosti: zde

Předchozí praxe:

Advokátní kancelář ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. a

Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o.

Evropský soudní dvůr

Evropský parlament

Faculty of Advocates (Edinburgh) link: zde

VzděláníPrávnická fakulta Univerzity Karlovy
JazykyČESKÝ, POLSKÝ, ANGLICKÝ
Advokát od roku2015

Mgr. Alicja Wimmer

Ve své praxi se zaměřuje na komplexní právní poradenství v oblasti občanského a rodinného práva. Věnuje se problematice vymáhání pohledávek, náhrady škody a řešení občanskoprávních sporů. V oblasti práva trestního poskytuje klientům obhajobu a zastupuje poškozené v trestním řízení včetně uplatňování jejich nároků na náhradu škody způsobené trestným činem.

 

Členství v odborných organizacích:

Česká advokátní komora link: zde

Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů: zde

 

Předchozí praxe:

Advokátní kancelář Mgr. Jan Varga

Advokátní kancelář JUDr. Václav Luťcha

Advokátní kancelář Mgr. Beata Ježowiczová

 

 

VzděláníPrávnická fakulta Univerzity Karlovy
JazykyČESKÝ, POLSKÝ, ANGLICKÝ
Advokát od roku2019