Mediace a mimosoudní řešení sporu

-       mediace účastníků sporů, vedení stran k mimosoudnímu řešení sporů

-       zajištění služeb mediátora

-       zastupování stran v mediačním řízení

-       zastupování stran v rozhodčím řízení