Insolvence

-       výkon funkce insolvenčního správce

-       zastupování věřitelů a dlužníků v insolvenčním řízení

-       uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení

-       zastupování ve věřitelských orgánech

-       zastupování v incidenčních sporech