Korporátní právo

-       zakládání, správa a likvidace obchodních společností

-       změny ve společnostech, organizace valných hromad

-       smlouvy o výkonu funkce

-       příprava akvizic, restrukturalizací či přeměn společností

-       právní audit ve společnosti (due diligence)

-       odpovědnost statutárních orgánů (představenstva a jednatelů) za škodu

-       prevence trestní odpovědnosti právnických osob