Náhrada škody a uplatňování nároků z vad

-       vyčíslení a uplatnění nároků klientů v souvislosti se škodou vzniklou nezákonnými opatřeními státu

-       vymáhání náhrady škody vzniklé v důsledku porušení smlouvy

-       uplatnění vad díla a nabyté (koupené) věci

-       uplatnění pojistných událostí, zastupování při likvidaci pojistné události

-       zastupování poškozených v trestním řízení

-       uplatnění nároků vzniklých obětem trestných činů