Náhrada nemajetkové újmy za zdraví

-       uplatnění nároků klientů po dopravních nehodách a úrazech zaviněných jinou osobou

-       uplatnění pojistných událostí, zastupování při likvidaci pojistné události

-       uplatnění nároků vzniklých obětem trestných činů