Nemovitosti a bytové právo

-       převody nemovitostí (koupě, darování nemovité věci)

-       poradenství ohledně financování nemovitostí

-       advokátní úschovy

-       příprava investic do nemovitostí (smlouvy o dílo, smlouvy o výstavbě, smlouvy o projektové dokumentaci)

-       právní audit nemovitostí

-       převody družstevních podílů

-       nájemní smlouvy