Obchodní smluvní vztahy

-       vyjednávání smluv se zaměřením na účinné a bezpečné řešení

-       smlouvy o dílo, kupní smlouvy, nájemní smlouvy, licenční smlouvy, úvěrové smlouvy, smlouvy o převodu podílu a prodeji                  podniku, smlouvy o obchodním zastoupení, zástavní smlouvy

-       příprava všeobecných obchodních podmínek rámcových obchodních smluv

-       audit e-shopů z pohledu práva na ochranu spotřebitele