Pracovní právo, nemoci z povolání a pracovní úrazy

-       právní poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů

-       příprava pracovněprávních smluv a manažerských smluv

-       řešení pracovních úrazů a nemoci z povolání

-       poradenství ohledně ukončování pracovního poměru

-       příprava vnitřních předpisů