Vymáhání pohledávek

-       vymáhání peněžitých nároků

-       zastupování v exekučním řízení

-       zajišťování dluhů a zástavní smlouvy