Zastupování před soudy a správními orgány

-       zastupování v řízení před soudy a rozhodčími orgány

-       sepisování žalob, příprava procesní obrany účastníků řízení

-       sepisování opravných prostředků (odvolání, dovolání, kasační stížnost)